Servicios

Per a traure materials en préstec a domicili cal tindre el carnet de soci de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Aquest document és personal i instransferible, i permet tindre en préstec materials bibliogràfics de la Biblioteca de Vinaròs i de totes aquelles altres biblioteques adherides a la XLPV. N'hi ha de dos tipus:
 

  • Carnet personal de soci. Per a obtindre'l, cal omplir la sol·licitud d'usuari de la XLPV, presentar una fotografia en color (de la mida del DNI) i una còpia del DNI o passaport en cas de ser estranger. Per al carnet de lector infantil (menors de 14 anys), es requereix que la sol·licitud siga complimentada pel pare, mare o tutor, més la còpia del DNI d'aquest. Sol·licitud del carnet personal
  • Carnet col·lectiu. Per a obtindre'l cal omplir la sol·licitud de préstec col·lectiu que serà signada pel director del centre i per la persona escollida com a responsable dels materials prestats. Hi figurarà també el segell de l'entitat beneficiària i s'adjuntarà una còpia del DNI de la persona responsable. Sol·licitud carnet col·lectiu

Juntament amb el carnet, el lector obtindrà un pin per a accedir a través de l'OPAC a la seva sessió i a la plataforma virtual eBiblio. 

La gestió del carnet pot realitzar-se presencialment presentant tota la documentació al primer pis de la Biblioteca Municipal o per correu electrònic a auxbiblio@vinaros.es. En un parell de dies, el lector podrà recollir el document a les instal·lacions de la Biblioteca. El carnet té una vigència de 5 anys.