Servicios

La Biblioteca Municipal ofereix a centres educatius, associacions, entitats i a qualssevol col·lectiu interessat, la possibilitat de realitzar visites guiades per tal d'entrar en contacte directe amb la realitat de la Biblioteca i conèixer els recursos, serveis i instal·lacions. Aquesta activitat formativa pot ser genèrica sobre l'ús i funcionament del servei, les col·leccions i els serveis, o més específica i adaptada als interessos de determinats grups sobre elaboració de bibliografies, tècniques de recerca en l'OPAC, o estudi d'un fons concret, com per exemple, l'antic o el local.

Les sessions tenen una  durada aproximada d'entre 45'' i 90'. Les visites tenen lloc entre les 9.30 h i les 12.00 h. de dimarts a divendres entre els mesos d'octubre a maig. Els grups no poden superar les 30 persones.

És una activitat gratuïta i per a gaudir d'ella cal concertar-la via telèfon o omplint el full de sol·licitud electrònicament.