Servicios

El fons de la Biblioteca Municipal es compon de les següents seccions temàtiques:

Secció local

És possiblement una de les seccions més importants d’aquest servei, ja que recull totes aquelles obres que fan referència a Vinaròs, ja siga perquè parlen d’aspectes de la nostra ciutat, com pel fet de ser publicacions editades per entitats del municipi, com per exemple l’Ajuntament, l’editorial Antinea, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, etc. En aquesta secció pretenem conservar per al futur tot el referent a la ciutat. Es tracta d'una secció oberta a la qual es van incorporant obres continuament. Sempre que es pot, se li assignen dos exemplars, un de préstec a domicili i accés directe, i l'altre d'accés restringit de consulta en sala.

Avui dia, està formada bàsicament per monografies i publicacions periòdiques, encara que la intenció és recopilar informació de Vinaròs en altres suports com fotografies, fullets, dibuixos, documents audiovisuals i sonors, etc. L’apartat més voluminós és el de les monografies que tracten aspectes de l'agricultura, la indústria, l'educació, la gastronomia, història, esports... del poble. Tanmateix, inclouen premis literaris, biografies de destacats personatges de la ciutat i obres dels autors locals.

Respecte a les publicacions periòdiques locals, de les sèries d
'El Setmanari d’informació local «El Diariet», el 7 dies actualitat de Vinaròs i el Crònica Vinaròs només trobem l'any en curs, les anteriors es localitzen a l'Arxiu Municipal.

Secció per adults

Està formada per material bibliogràfic dirigit a usuaris majors de 14 anys i està agrupat d’acord a la Classificació Decimal Universal en:

0. Generalitats
1. Filosofia - Psicologia
2. Religió - Teologia
3. Ciències Socials
5. Matemàtiques - Ciències Naturals
6. Ciències Aplicades - Medicina - Tecnologia
7. Art - Jocs - Esports - Espectacles
8. Llengua i Literatura. Aquesta secció recull un ampli fons de novel·les (N), poesia (P), teatre (T), còmics (C) en valencià, castellà i altres idiomes
9. Geografia - Biografia (B) - Història

Secció infantil-juvenil

Aquesta secció està dividida en dos espais ben diferenciats:

  • Material bibliogràfic orientat a xiquets de 10 a 14 anys
  • Material bibliogràfic per a nens de 6 a 9 anys

En totes dues àrees, les obres d'assaig estan agrupades per matèries d'acord a la CDU. I en totes dues, hi ha una gran presència d'obres de ficció agrupades per idioma (valencià, castellà i altres idiomes). Elements comuns a totes dues àrees són els còmics, les publicacions periòdiques (Reporter doc, Camacuc, Muy Junior i I love English Junior), els audiovisuals i les obres de referència.

Secció primers lectors

Espai dedicat als nens de menys de 6 anys amb un gran nombre de contes agrupats per idioma i col·lecció. També oferim llibres de matèries i la revista POPI.

Secció d'audiovisuals

Integrada per enregistraments sonors i audiovisuals en suport DVD, CD'S i CD-ROM. Tots els documents referents a matèries estan agrupats d’acord a la Classificació Decimal Universal, mentre que les pel·lícules estan reunides per gènere d’acord a la següent taula de nomenclatures:
NOMENCLATURA GÈNERE
AVE Aventures
COM Comèdia
DRA Drama
ERO Eròtica
FAN Fantàstica
FIC Ciència-ficció
GUE Guerra
HIS Històrica
MEL Melodrama
MUS Musical
OES De l'oest
POL Política
PSI Psicològica
REA Realista
REL Religiosa
SOC Social
SUS Policíaca, misteri, intriga, suspens
TER Terror
Els registres sonors estan estructurats d'acord a la Classificació de París:
CODI GÈNERE
0 Música de tradicions nacional
1 Jazz i Blues
2 Rock i Pop
3 Música clàssica
4 Música New Age i música contemporània posterior a 1945
5 Música funcional

Hemeroteca

Aquesta secció gestiona una amplia i heterogènia col·lecció de publicacions periòdiques que ingressen a la Biblioteca per donació, intercanvi o adquisició. Les revistes són de diversa temàtica general i estan ordenades per títol, i els periòdics són d’informació general i esportiva.

Només es poden consultar les revistes amb una antiguitat menor a un any, i es poden prestar a domicili totes les publicacions corresponents al mes anterior en curs. Respecte als periòdics, aquests es conserven només 1 més.

El servei permet als usuaris la possibilitat de traure momentàniament de la biblioteca qualsevol periòdic o revista per a la realització de còpies. L'única condició és presentar el carnet de soci, DNI o qualsevol altre document personal acreditatiu, que romandrà a la biblioteca fins a la devolució del material retirat.