Servicios

En la formació de la col·lecció de la Biblioteca Municipal intervé la donació bibliogràfica i documental de particulars i institucions. Aquesta cessió gratuïta s'ha convertit en una forma d'enriquir la nostra col·lecció. Ara bé, moltes persones coincideixen en els llibres que fan arribar o bé els exemplars no són  adients a la política de formació de la col·lecció. Per açò, una de les condicions en aquest procés és que la Biblioteca es reserva el dret d'admissió del lot tenint en compte l'interés i la utilitat del mateix per als usuaris, i els criteris d'actualitat, pertinença i espai en l'edifici de Biblioteca. És l'equip tècnic del servei qui avalua la col·lecció i estableix les condicions d'organització, accés i ús del fons donat. En els donatius cal tenir en compte que:

  • Llibres moderns: cal que estiguin en bon estat de conservació, actuals i no han d'estar subratllats.
  • Llibres anteriors a 1959: s'accepten tots.
  • DVD's i discos compactes: Han de ser originals, no poden ser còpies fetes a casa.
  • Col·lecció local: s'accepten tots.
  • Enciclopèdies: no s'accepten.
  • Llibres de text: no s'accepten.
  • Revistes: no s'accepten.
  • Vídeos: no s'accepten

Per a poder realitzar aquest dipòsit cal que s'ompli la següent sol·licitud amb informació mínima tant del donant com del material. El personal bibliotecari contactarà amb el donant amb la finalitat de valorar el lot i si s'adequa al fons de la Biblioteca.

Tota donació s'accepta amb l'acord que el material donat passa a ser propietat legal de la Biblioteca Municipal de Vinaròs. En el cas de donacions voluminoses o de valor històric que requereixen condicions especials de magatzematge i ús, cal que la donació sigui aprovada per l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Cal tenir en compte que el material donat serà valorat per fer donatius a altres biblioteques, entitats humanitàries o ser objecte de campanyes de foment de a la lectura i difusió del llibre.