Servicios

Les regles de comportament i funcionament general de la Biblioteca Pública Municipal de Vinaròs que a continuació es detallen foren exposades en la Comissió Informativa de Cultura i Educació núm. 6 que data del 4 de maig del 2007. En aquesta sessió de caràcter ordinari, tots els assistents les consideraren adients i així consta en l'acta de l'esmentada reunió.

Normativa

La Biblioteca Pública Municipal està oberta de dilluns a divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, i els dissabtes de 10.00 h a 14.00 h. Durant les vacances s'ofereix un horari reduït que es dóna a conéixer amb antelació.

Sobre el préstec

 • Cada usuari pot disposar, en règim de préstec extern, fins a un màxim de 6 llibres per espai de 15 dies renovables pel mateix temps, i de 6 audiovisuals per un període de 7 dies no renovables. Les renovacions podran fer-se personalment o via Internet.
 • La devolució dels materials prestats amb posterioritat a la data indicada se sancionarà amb la suspensió del préstec a domicili pel doble del temps d'endarreriment.
 • No poden prendre's en préstec les publicacions declarades “OBRA DE CONSULTA. NO ES PRESTA”
 • El lector serà responsable de la deterioració, pèrdua o mutilació dels materials sol·licitats i servits, en aquest cas està obligat a reemplaçar-los i si no fóra possible haurà de pagar la còpia o reparació.

Sobre l'ús dels serveis

 • Ha de mantindre's una correcta utilització dels serveis, equips i fons documentals de la Biblioteca per a no alterar l'ordre ni molestar la resta dels usuaris.
 • Per a facilitar el treball d'estudi i investigació es requereix silenci en tots els espais de la Biblioteca.
 • A l'interior de les sales no es permet l'ús dels telèfons mòbils, que s’hauran de desconnectar abans d'entrar-hi.
 • Per raons de seguretat i higiene no es permet fumar ni consumir aliments o begudes a les sales de lectura i cal mantindre l'ordre i la neteja a les sales de lectura.
 • El lector no guardarà els llibres als prestatges, sinó que els retornarà al taulell o els dipositarà damunt de les taules.
 • Està prohibida la sostracció o deterioració greu (arrancar pàgines, subratllar o dibuixar i qualsevol falta de respecte a la integritat i conservació dels documents) del material bibliogràfic i documental.
 • Per a accedir als serveis de préstec a domicili i accés a Internet és indispensable acreditar-se com a membre de la comunitat de la Biblioteca presentant el carnet de soci.
 • A la sala de consulta a Internet, els menors de 14 anys han de vindre acompanyats per un adult.
 • No està permesa l'entrada d'animals a l'edifici, excepte gossos guia.

El Servei de Biblioteca no es farà responsable de les pèrdues o desaparicions d'objectes que puguen produir-se als locals de la Biblioteca.

Els lectors han d'observar les indicacions del personal de la Biblioteca destinades al compliment de les normes establides. En cas contrari, el personal de la Biblioteca podrà sol·licitar al lector que l'abandone.

Sempre que se’ls sol·licite, els usuaris han de mostrar el document d'identificació corresponent. A la sortida, si el bidell ho sol·licita, mostraran les carteres i llibres que porten.

Descarrega't ací les normes