Servicios

Una de les activitats de difusió que la Biblioteca ofereix a qualssevol entitat però fonamentalment als centre educatius, és la possibilitat de realitzar una ruta per les dependències del servei. El personal de la biblioteca acompanya durant 1 hora als grups explicant els serveis i el seu funcionament. Per a gaudir d’aquesta activitat  cal omplir una fulla de sol·licitud, i es pot demanar en qualssevol moment de l’any a excepció de l’estiu.

Imprés de sol·licitud de visita guiada.